ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  https://ieso.eng.psu.ac.th/