สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2565

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนที่ผ่านค่าย สอวน. และนักเรียนที่ผ่านค่ายโครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/1060/