สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2565

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2565 นักเรียนที่ผ่านโครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีรายละเอียดดังนี้