ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 ศูนย์ สอวน. กทม. ปีการศึกษา 2564

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 ของศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 เป็นวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565