ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IJSO 2021

ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2564