ประกาศเลื่อนการรับสมัครเข้าค่าย สอวน. ปีการศึกษา 2563

เนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัครเข้าค่าย สอวน. ปีการศึกษา 2563 ดังนี้