ข่าวประชาสัมพันธ์”ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาชีววิทยา กรุงเทพมหานคร”

ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาชีววิทยา กรุงเทพมหานคร (ร.ร.เทพศิรินทร์ ร.ร.สตรีวิทยา ร.ร.หอวัง ร.ร.ศึกษานารี และ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ) ไปเข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีดังนี้ 

https://www.debsirin.ac.th/news/view1552.html