ประกาศเลื่อนประกาศผลการสอบคัดเลือก IJSO 2020 รอบที่ 2

มูลนิธิ สอวน. ขอเลื่อนประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน IJSO 2020 รอบที่ 2 จากวันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นวันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563