ข่าวประชาสัมพันธ์ “ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าค่าย 1 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ”

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าค่าย 1 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ศูนย์ สอวน. 5 แห่ง ดังนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

แบบรายงานตัว ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่