ผลการแข่งขัน IAO 2019

ผลการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 19-27 ตุลาคม 2562 ณ เมืองเปียทราเนียมส์ ประเทศโรมาเนีย

ผู้แทนฯ ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ดังนี้

  1. นายกฤติน  นวลจริง                      โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย            เหรียญทอง (ได้ลำดับที่ 2 ของโลก)
  2. นายพัฐธนนท์  พัฒนาการวิจิตร      โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย            เหรียญเงิน
  3. วิชญ์  มูลสาร                                โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย            เหรียญทองแดง

อาจารย์ผู้คุมทีม

    อาจารย์กุลพันธ์  พิมพ์สมาน                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์สังเกตการณ์

    อาจารย์สิทธิกร   สัมพันธ์กาญจน์          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย