กำหนดการรับสมัครสอบ ค่าย 1 สอวน. วิชาภูมิศาสตร์

กำหนดการรับสมัครสอบ ค่าย 1 สอวน. วิชาภูมิศาสตร์

ศูนย์ สอวน. วิชภูมิศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 ระหว่างวันที่ 1 – 18 ตุลาคม 2562

สอบคัดเลือก – วันที่  2  พฤศจิกายน 2562  พร้อมกันทุกศูนย์

ประกอบด้วย 7 ศูนย์ ดังนี้