ประกาศผลการคัดเลือกให้เข้าค่าย POSN Science Camp 2019

มูลนิธิ สอวน. ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมค่าย POSN Science Camp 2019 ในวันเสาร์ที่ 27-อาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 จำนวน 40 คน ตามรายละเอียดดังนี้