การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ Asian Science Camp 2019 รอบที่ 1

มูลนิธิ สอวน. จะดำเนินการสอบคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมค่าย POSN Science Camp 2019 รอบที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้อง 221 และ ห้อง 222 ชั้น 2 อาคารแถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่เอกสารแนบ