กำหนดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2562

วิชาวันที่สถานที่
วิชาภูมิศาสตร์29 มีนาคม – 1 เมษายน 2562คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม
วิชาชีววิทยา6 – 10 เมษายน 2562โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม
วิชาดาราศาสตร์28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
วิชาคณิตศาสตร์18 – 22 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม
วิชาฟิสิกส์27 – 31 พฤษภาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา
วิชาคอมพิวเตอร์4 – 7 มิถุนายน 2562คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี
วิชาเคมี10 – 14 มิถุนายน 2562สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช