ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IJSO 2019 รอบที่ 1

ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 16 (16th IJSO) รอบที่ 1

มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับ สพฐ. สสวท. และ ศูนย์มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 3 แห่ง (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 มีนักเรียนที่ผ่านเข้าไปสอบคัดเลือกรอบที่ 2 จำนวน 290 คน ดังนี้