ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการ Asian Science Camp 2018 รอบที่ 1

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการ Asian Science Camp 2018 รอบที่ 1 เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2018 ระหว่างวันที่ 3-9 สิงหาคม 2561 ณ เมืองมานาโด จ.ซูลาเวซีเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย