ประกาศรับสมัคร Asian Science Camp 2018

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จะดำเนินการจัดค่าย POSN Science Camp 2018 เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2018 ระหว่างวันที่ 3-9 สิงหาคม 2561 ณ เมืองมานาโด จ.ซูลาเวซีเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์คลิกที่นี่