รายชื่อนักเรียนค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านค่าย 2 สสวท. รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ปี 2566

รายชื่อนักเรียนค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านค่าย 2 สสวท. รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 2 คน ตามรายชื่อประกาศดังนี้