ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ไปเข้าร่วมโครงการ SUSTAINERGY Clean Energy Hackathon for Excelling Youth in Science 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ไปเข้าร่วมโครงการ SUSTAINERGY Clean Energy Hackathon for Excelling Youth in Science 2023 ระหว่างวันที่ 9 – 14 มีนาคม 2566 ณ เมืองยาเฮล ประเทศอิสราเอล โดยจะมีการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องพลอยไพลิน ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน ตามประกาศแนบนี้