ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IAO 2022 และ IOAA 2022

มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับศูนย์ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ 12 ศูนย์ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 26 (XXVI IAO) ช่วงเดือนตุลาคม 2565 ณ เมืองมาเตรา สาธารณรัฐอิตาลี จำนวน 3 คน และผู้แทนฯ สำรอง จำนวน 2 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 (15th IOAA) ระหว่างวันที่ 14 – 22 สิงหาคม 2565 ณ เมืองคูไตสิ สาธารณรัฐจอร์เจีย จำนวน 5 คน และผู้แทนฯ สำรอง จำนวน 2 คน ดังนี้