ผลการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17 (iGeo 2021)

ผลการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17 (iGeo 2021) โดยประเทศตุรกีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบบออนไลน์ ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 1 เข้าร่วมการแข่งขัน 

ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล ดังนี้
1. นายพัทธดลย์ โรจน์รัชสมบัติ     เหรียญเงิน
2. นายชาญนนท์ วารีเกษม            เหรียญเงิน
3. นายปราชญ์ เทวานฤมิตรกุล      เหรียญทองแดง
4. นางสาวพัชชา ชาญประโคน      เข้าร่วมการแข่งขัน
 
อาจารย์คุมทีม
1. ดร.มาตรินี  รักษ์ตานนท์ชัย       มูลนิธิ สอวน.
2. ดร.เอกกมล วรรณเมธี              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย