ประกาศปิดทำการมูลนิธิ สอวน. ชั่วคราว

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศปิดทำการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19  ตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทั่วราชอาณาจักร จนถึง30 เมษายน 2563