ประกาศรับสมัคร IESO 2020

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 (IESO 2020) มีรายละเอียดดังนี้

link การรับสมัครศูนย์ สอวน. IESO ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่