ค่าย สอวน.

กำหนดการรับสมัครค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับสมัครค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2562

กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1  สอวน. ปีการศึกษา 2562

วันสอบคัดเลือก : วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ

วิชาที่สอบช่วงเช้า 3 วิชา : วิชาชีววิทยา วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาดาราศาสตร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

วิชาที่สอบช่วงบ่าย 3 วิชา : วิชาเคมี วิชาคอมพิวเตอร์ และ วิชาฟิสิกส์ เวลา 13.00 – 16.00 น.

  1. ศูนย์ สอวน. กทม. เปิดรับสมัคร วันที่ 24 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2562 ที่ www.bkkposn.com
  2. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร วันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2562 ที่ http://science.buu.ac.th/posn-buu2018/
  3. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัคร วันที่ 3 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2562 ที่  www.sc.psu.ac.th/olympiccamp
  4. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร วันที่ 25 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2562 ที่ http://epg.science.cmu.ac.th/olympics/Home/index