รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนฯ IESO 2019 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13 (13th IESO) รอบที่ 2

มูลนิธิ สอวน. สพฐ. และ สสวท. ให้สิทธิ์นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรม 15th IJSO รอบ 47 คน , นักเรียนที่ผ่านการแข่งขันภูมิศาสตร์ระดับชาติปี 2561 และนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2561 วิชาเคมี ฟิสิกส์ และ ดาราศาสตร์ จำนวน 32 คน ดังนี้