ประกาศแต่งตั้งศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาดาราศาสตร์

มูลนิธิ สอวน. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาดาราศาสตร์ ลงโรงเรียน จำนวน 20 ศูนย์ ทำหน้าที่อบรมนักเรียนค่าย 1 และพื้นที่ในการรับสมัครนักเรียน รายละเอียดตามประกาศนี้