ประกาศผลการสอบรอบที่ 1 คัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 (IJSO 2023)

ประกาศมูลนิธิ สอวน. ที่ 05/2566 เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในรอบที่ 1 รายนามตามเอกสารแนบ