ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 20 : IOL 2023

มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการอบรมและจัดสอบภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเซียแปซิฟิก ครั้งที่ 5 ณ สนามสอบประเทศไทย เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 24 – 29 กรกฎาคม 2566 ณ เมืองบันสโก สาธารณรัฐบัลแกเรีย ในครั้งนี้มีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย จำนวน 4 คน และผู้แทนฯ สำรอง จำนวน 2 คน ดังรายนามต่อไปนี้