สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 รับนักเรียนที่ผ่านค่าย สอวน. (TCAS รอบที่ 1 Portfolio) โครงการโอลิมปิกวิชาาการ สมัครผ่านทาง www.admission.ku.ac.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ชั้น 2 งานรับสมัครและคัดเลือก ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา สำนักบริหารการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02118-0100 ต่อ 8046-8051