มูลนิธิสอวน.

ผลการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 (IAO 2018)

ผลการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 6 – 14 ตุลาคม 2561

ณ เมืองโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ดังนี้

1. นายธนวันต์ ชัชฎานรเสฏฐ์     โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่  เหรียญทอง และรางวัลคะแนนรวมสูงสุดที่ 1 ของโลก

2. นายวสวัตติ์ จิระสุวิบูลย์   โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย    เหรียญทอง และรางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด และที่ 2 ของโลก

3. นายธนดิศ เจริญรุจิจินต์  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  เหรียญเงิน

อาจารย์ผู้คุมทีม

1. อาจารย์กุลพันธ์  พิมพ์สมาน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์สังเกตการณ์

  1. อาจารย์นงนาฏ  วงค์คำ   โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
  2. อาจารย์เอกพงษ์  หุมแพง  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย