ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 (15th IESO)

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 (15th IESO) ระหว่างวันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2565 ณ เมืองอาออสตา สาธารณรัฐอิตาลี รูปแบบออนไลน์ มีรายชื่อตามประกาศดังนี้