การประกาศผลสอบโครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ปี พ.ศ. 2564

มูลนิธิ สอวน. ขอแจ้งว่าผลการสอบโครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ปี พ.ศ. 2564 ทางประเทศออสเตรเลียยังไม่ได้ส่งผลการสอบ และเกียรติบัตรมาให้มูลนิธิ