สิทธิพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2564

สิทธิพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2564

ให้สิทธิพิเศษนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่าย สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564  TCAS รอบที่ 1 Portfolio โควตาโอลิมปิกวิชาการ โดยสมัครผ่านทาง www.admission.ku.ac.th