ประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดอบรมค่ายวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2563

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศเปลี่ยนแปลงตารางการดำเนินงานวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรน่า” สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ดังนี้