ประกาศเลื่อนการจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2563

ประกาศ มูลนิธิ สอวน. เลื่อนการจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2563