ประกาศยกเลิกการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นผู้แทนฯ ASC 2020

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 และยกเลิกการจัดโครงการ Asian Science Camp 2020 จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพการจัดโครงการ Asian Science Camp 2020