ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 ศูนย์ สอวน. กทม.

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 ศูนย์ สอวน. กทม. ปีการศึกษา 2566

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาเคมี

วิชาคอมพิวเตอร์

วิชาชีววิทยา

วิชาฟิสิกส์