ประกาศกำหนดการรับสมัครเข้าค่าย สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าค่าย สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563