ประกาศยกเลิกการส่งผู้แทนฯ IJSO 2020 และแจ้งวันอบรมรอบคัดเลือกผู้แทนฯ ไปแข่งขัน IJSO ปี 2021

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในตอนนี้ มูลนิธิ สอวน. มีมติยกเลิกการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IJSO 2020 ในวันที่ 2 – 12 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี และขอแจ้งรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 เพื่อที่จะเข้ารับการอบรมรอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย จำนวน 47 คน มีสิทธิ์มาเข้ารับการอบรมระหว่างวันศุกร์ที่ 16 เมษายน – วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 18  ในปี พ.ศ. 2564 ณ ประเทศกานา ดังรายชื่อต่อไปนี้