ประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดอบรมค่าย 1 วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก 7 ศูนย์ ทั่วประเทศ

ตามที่มูลนิธิ สอวน. ได้กำหนดการอบรมค่าย 1 วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 4 เมษายน 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก 7 ศูนย์ทั่วประเทศนั้น

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส มูลนิธิ สอวน. จึงของดการอบรมค่าย 1 วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกในช่วงดังกล่าว โดยให้นักเรียนอ่านหนังสือ เตรียมการสอบอยู่ที่บ้านแทน แต่ยังมีการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 2 ในวันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก 7 ศูนย์ทั่วประเทศ