ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ IESO 2019 รอบที่ 2

มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับ สพฐ. และสสวท. ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก IESO 2019 รอบที่ 2 จำนวน 207 คน (ไม่รวมโควตา)

รายชื่อตามเอกสารแนบ