สิทธิพิเศษนักเรียน 14TH IJSO เข้าค่าย 1 สอวน. ประจำการศึกษา 2561