ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกโครงการวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 (19th IJSO) รอบที่ 1 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดราชาธิวาส

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครส […]

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทน IJSO 2022

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเ […]

ประกาศเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนฯ IJSO 2022 รอบที่ 1 โรงเรียนสตรีวิทยา

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศเปลี่ยนแ […]

สิทธิพิเศษนักเรียนโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ สสวท. เพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IJSO ครั้งที่ 19 รอบที่ 2

มูลนิธิ สอวน. ให้สิทธิพิเศษนัก […]

ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IOAA 2021 และผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IRAO 2021

มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับศูนย์ สอว […]

ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 (14th IESO)

ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอ […]