ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านกา […]

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2564

มูลนิธิ สอวน. มีมาตรการป้องกัน […]