สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2562

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักเรียนที่ผ่านค่าย สอวน. รอบที่ 1

สามารถเข้าดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://sutgateway.sut.ac.th/