ASIAN SCIENCE CAMP

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการ Asian Science Camp 2018 รอบที่ 1

Posted on

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการ Asian Science Camp 2018 รอบที่ 1

ASIAN SCIENCE CAMP

ประกาศรับสมัคร Asian Science Camp 2018

Posted on

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จะดำเนินการจัดค่าย POSN Science Camp 2018