มูลนิธิสอวน.

โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ

ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับ ม.ต้น ครั้งที่ 15

ผลการคัดเลือกผู้แทนฯ IJSO 2018 ใบรายงานต…
Read more

ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 (15th iGeo )

ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูม…
Read more

ผลการคัดเลือกนักเรียนศูนย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพื่อเข้าค่ายอบรมคัดเลือก IJSO ครั้งที่ 15

ผลการคัดเลือกนักเรียนศูนย์โรงเรียนสวนกุห…
Read more

ผลการคัดเลือกนักเรียนจากศูนย์โรงเรียน สาธิต มศว ปทุมวัน และ ศูนย์โรงเรียนแสงทองวิทยาเพื่อเข้าค่ายอบรมคัดเลือก IJSO ครั้งที่ 15

ผลการคัดเลือกนักเรียนจากศูนย์โรงเรียน สา…
Read more

ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายคัดเลือกผู้แทนฯ ไปแข่งขัน IJSO ครั้งที่ 15 รอบที่ 2

ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายคัดเลือก…
Read more