มูลนิธิสอวน.

ข่าว

ผลการคัดเลือกนักเรียนศูนย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพื่อเข้าค่ายอบรมคัดเลือก IJSO ครั้งที่ 15

ผลการคัดเลือกนักเรียนศูนย์โรงเรียนสวนกุห…
Read more

ผลการคัดเลือกนักเรียนจากศูนย์โรงเรียน สาธิต มศว ปทุมวัน และ ศูนย์โรงเรียนแสงทองวิทยาเพื่อเข้าค่ายอบรมคัดเลือก IJSO ครั้งที่ 15

ผลการคัดเลือกนักเรียนจากศูนย์โรงเรียน สา…
Read more

ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายคัดเลือกผู้แทนฯ ไปแข่งขัน IJSO ครั้งที่ 15 รอบที่ 2

ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายคัดเลือก…
Read more

ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายคัดเลือกเป็นผู้แทนฯ iGeo ครั้งที่ 15 (รอบที่ 2)

ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่าย…
Read more