ค่าย สอวน.ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2563 ศูนย์ สอวน. กทม.

มูลนิธิ สอวน. ขอเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2563 ศูนย์ สอวน. กรุงเทพมหานคร จากเดิมวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เป็นช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564