ASIAN SCIENCE CAMPประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศรับสมัครโครงการ ASC 2020

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2020 เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2020 ในเดือนสิงหาคม 2563 ณ ประเทศสิงคโปร์

กรอกข้อมูลผู้สมัคร